Loading...

Náš tím

Vedenie spoločnosti

Peter Uhrík

riaditeľ spoločnosti

Ing. Igor Uhrík

obchodný riaditeľ

Starostlivosť o zákazníkov

Mgr. Nikola Rišániová

pracovník starostlivosti o zákazníkov

Predaj vozidiel

Iveta Horváthová

predajca vozidiel

Robert Kovács

predajca vozidiel

Vedenie servisu

Alexander Vladár

Alexander Vladár

Servis vozidiel

Ján Kolník

servisný poradca

Miroslav Kán

servisný poradca

Predaj originálnych dielcov a príslušenstva

Krasničanová Mária

predajca OD a OP

Ing. Miroslava Simonidesová

vedúca služby dielcov